Kişisel veriler ile Gizlilik Politikası ve Bilgilendirme

Bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Sizinle güvene dayalı işbirliğine itimat ederek, memnuniyetinizin sürekliliğini sağlamak amacındayız. Kişisel verilerinizin gizliliğinin korunması yönetimi bu sürekliliğin bir parçasıdır. Aşağıda yayınlanan kişisel veri koruma hükümleri ile sizi kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgilendirmeyi önemle dikkate almanızı rica ediyoruz. Kişisel veri koruma hükümlerimiz, Şura Peyzaj web sitelerinin Kullanım Şartlarını tamamlamaktadır.

Web sitemizin yapılandırılması sırasında ya da yeni yasal gerekliliklerin uygulamaya alınması, yeni teknolojiler ya da size sunduğumuz hizmeti iyileştirebilmek amacıyla bu gizlilik politikasında değişiklikler yapılması gerekebilir. Bu sebepten dolayı belli zaman aralıklarında bu gizlilik politikasını baştan sona tekrar okumanızı tavsiye ederiz.

Bu belgeyi Internet hizmeti programınızın normal fonksiyonlarını kullanarak basabilirsiniz (= tarayıcı: çoğu zaman “dosya” > “yazdır”).

1. Veri Sorumlusu

Bu web sitesinin operatörü ve Veri koruma açısından bu web sitesinin operatörü ve veri sorumlusu:

Şura Peyzaj İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Haseki Sultan Mah. Cevdetpaşa Cad. NO:117/1 Fatih / İSTANBUL

Telefaks: +90 212 403 01 66

2. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında genel bilgiler

Bu gizlilik politikası, sizin Şura Peyzaj tarafından toplanan kişisel verileriniz dahil, sizinle ilgili verilere uygulanmaktadır. Kişisel veriler, sizin kimliğinizin tespit edilmesini mümkün kılan verileri veya münferit veriler kombinasyonunu ifade eder.

Verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti veri koruma kanunları (“KVKK”) ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlu olarak işlemekteyiz.

Uluslararası bir şirket olarak dış hizmet sağlayıcılar ile birlikte çalışıyoruz. İşlenen bilgilerin kişisel içerik ihtiva ettiği kadarıyla verilerinizin güvenliğini uygulanan hukuk uyarınca sağlayabilmek amacıyla akdi anlaşmalar ve kurum içi önlemler alınmıştır. Dış hizmet sağlayıcılarımız bizim talimatlarımızla bağlıdır ve düzenli olarak denetlenmektedir. İlgili mevzuat kapsamında sizin elektronik pazarlama konusunda vereceğiniz açık rıza olmadan kişisel verilerinizi reklam veya pazarlama amacıyla Şura Peyzaj Grubu (iştirakleri) dışındaki üçüncü taraflara hiçbir şekilde iletmeyeceğiz.

Çalışanlarımız kişisel verilerin yönetimi konusunda eğitim almış olup, veri koruma düzenlemelerine uymayı yazılı olarak taahhüt etmişlerdir.

Genel olarak web sitemiz, kişisel veriler vermeden kullanılabilir. Kişisel verilerin (örneğin ad, adres veya eposta adresi) toplandığı hallerde ise bu mümkün olan her durumda ihtiyarı bazda yapılmaktadır.

Internet üzerinden veri iletiminin (örneğin eposta üzerinden iletişim kurulduğunda) güvenlik anlamında boşluklar oluşabileceği gerçeğine dikkatinizi çekmek isteriz. Biz takma ad, veri ekonomisi, imha süreleri uygulama ve halihazırda en gelişmiş teknolojileri kullanarak üçüncü tarafların verilerinize izinsiz olarak erişimlerine karşı verilerinizi korumaya çaba sarf ediyoruz. Ancak bu koruyucu önlemlere rağmen üçüncü tarafların kanuna aykırı olarak verileri işlemesi ihtimalini tamamen yok edemeyiz.

3. Internet üzerinden erişim halinde veri işleme

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde web sunucularımız her erişimi geçici olarak log dosyasına kaydetmektedir. Aşağıdaki bilgiler otomatik silinmeye kadar elde edilir ve işlenir:

 • Bilgiyi talep eden bilgisayarın anonimleştirilmiş IP adresi
 • Erişimin tarihi ve saati
 • Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile saat dilimi farkı
 • Erişim durumu/http durumu kodu
 • Her olayda aktarılan veri hacmi
 • İşletim sistemi ve arayüzü
 • Kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi belirleyici veriler
 • Tarayıcı yazılımının dili ve versiyonu
 • Kurtarılan verinin adı ve URL’i, talep içeriği
 • Kurtarmanın başarılı olup olmadığı raporu
 • Erişimin sağlandığı web sitesi
 • İnternet hizmeti sağlayıcınızın adı

Bu web sitesi yalnızca bilgi edinme amaçlı kullanıldığında, Şura Peyzaj Türkiye yalnızca web sitesinin görüntülenmesi ve kullanımının sağlanması (bağlantı kurulması), sistem güvenliği ve istikrarı, ağ yapısının teknik yönetimi ve web sitesinin optimizasyonu için teknik olarak gerekli kişisel verileri toplamaktadır. Bunun hukuki dayanağı Şura Peyzaj’ın meşru menfaatidir (GDPR Madde 6(1)(f) ve KVKK Madde 5/2)

Bu veri işleme faaliyetine karşı çıkabilirsiniz. Bu verilerin kullanılmasına karşı çıktığınız ölçüde hizmetlerimizin sınırlı derecede kullanılabilir olabileceğini burada bildiririz.

Bu kişisel bilgiler başka türlü işlenmesine açık rıza vermediğiniz takdirde yukarıda belirtilenler dışında işlemeye tabi tutulmaz. (Ayrıntılı bilgi için lütfen “Rıza” bölümü altında yer alan bu Veri Gizliliği Beyanını inceleyiniz.)

4. Veri işlemenin amacı

KVKK’da verilerin azaltılması ve veri ekonomisi ilkeleri uyarınca biz sadece sizin istediğiniz amaç için gerekli olduğunda, yasal düzenlemeler veya sözleşmeler kapsamında yükümlü olduğumuz durumlarda, meşru bir menfaatimiz olduğunda ve/veya siz ihtiyari olarak bilgilerinizi bizimle paylaştığınızda web sitemizde kişisel bilgilerinizi işliyoruz.

Kişisel veya iş bilgilerinizi (örneğin eposta adresiniz, adınız, adresiniz) girdiğinizde bilgilerinizi açıkça ihtiyari olarak ifşa etmektesiniz.

İletişim ve iş alakalı bilgilerinizi, mevcut veya gelecek iş ilişkileri ile bağlantılı olarak yasal düzenlemelere dayalı bir şekilde işlemekteyiz. Ayrıca, yaptığınız girişler ile, girilen bilgileri sizin belirleyeceğiniz amaç için işlenmesi için verirsiniz. Temin ettiğiniz bilgileri sadece istenen amaç için gerektiği süre boyunca işliyoruz ve amacı yerine getirdikten ya da ilgili saklama süreleri dolduktan sonra imha ediyoruz. Veriler burada belirtilen dışında tarafımızca başka hiçbir amaçla işlenmemektedir.  Bu verilerin kullanılmasına karşı çıktığınız ölçüde hizmetlerimizin sınırlı derecede kullanılabilir olabileceğini burada bildiririz. Size kapsamlı teklifler sunabilmek için verileriniz Şura Peyzaj içinde aktarılmakta ve kullanılmaktadır

Aşağıda bilgileri kullanabileceğimiz olası durumlar listelenmiştir:

Yasal düzenlemelerden dolayı:

 •    Genel Şart ve Koşulları ifa etmek
 •    İş faaliyetlerimizi idare etmek
 •    Hileli işlemlere karşı koruma veya muhtemel hileli işlemleri tanıma

Akdi amaçlara dayanarak:

 •    Satın almalar ve diğer hizmetler için ödeme işlemek
 •    Başvuru evraklarınızı işlemek

Kendi meşru çıkarlarımıza dayanarak:

 •   Reklamlarımızın ne kadar etkili olduğunu tespit etmek
 •   Yeni ürün ve hizmet geliştirmek
 •   Ürün, hizmet ve web sitelerimizin kullanımını analiz etmek
 •   Web sitemize nasıl ulaştığınıza dair bilgi

5. Rıza

Kişisel verileriniz yalnızca kanunen mümkün olması, elektronik iletilere rıza göstermeniz ya da açık rızanızın bulunması hallerinde işlenmektedir (GDPR Madde 6(1)(a)). İşleme rızanız herhangi bir zaman ileri dönük olarak geri alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi için rızanız bazı durumlarda gerekli olabilir:

 • Bültenleri almak (ayrıntılı bilgi için bkz. madde 17)
 • Örnek, bonus, ürün ve bilgilerin gönderilmesi
 • Talebinizle ödüllü yarışmalar, programlar ya da teklifler için kaydolmak
 • Size teklif edilen diğer hizmetlerin sunulması
 • Web sitemizdeki anketler
 • İlgi alanlarınıza uygun olarak şekillendirilmiş reklamların geliştirilmesi ve sunulması
 • İletişim yolu aracılığıyla iletişim kurmak (ayrıntılı bilgi için bkz. madde 15)

6. Saklama Süresi

Verileriniz Şura Peyzaj tarafından belirli amaçlar için gerekli olduğu sürece saklanmaktadır. Sonunda verileriniz kanuni saklama sürelerinin uygulandığı haller dışında;

 • verilerinizin işlenmesinin ilgili hukuki dayanağının ortadan kalkması,
 • verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması,
 • verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz rızayı geri çekmeniz,
 • hukuki bir yükümlülük sebebiyle silinmesinin gerekmesi ya da
 • kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkmanız

halinde Şura Peyzaj tarafından silinir. Örneğin Türk Ticaret Kanunu (TTK) ya da Türk Borçlar Kanunu (TBK) bazı saklama süreleri öngörmektedir. Şura Peyzaj bu süreler dolmadığı takdirde verilerinizi nihai olarak silemez.

Bu durum silinmesi orantısız derecede çaba gerektiren verileriniz için geçerli değildir. Böyle durumlarda verilerinizin saklanmasında Şura Peyzaj Türkiye’nin GDPR Madde 6(1)(f) ve KVKK Madde 5/1(f) anlamında meşru menfaati bulunduğu kabul edilir.

7. Otomatik Karar Verme

Temel prensip olarak ticari ilişki kurmak ya da uygulamak için GDPR Madde 22 uyarınca tam otomatik karar verme kullanmıyoruz. Bunları münferit durumlarda kullanmamız halinde kanunen gerekli olması durumunda sizi bilgilendireceğiz.

8. Kişisel Veri Sağlama Zorunluluğu

Aramızdaki ticari ilişki kapsamında, ticari ilişkinin kurulması ve uygulanması ile ilgili sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan ya da kanunen toplamamızın zorunlu olduğu bazı kişisel verilerinizi sağlamanız gerekmektedir. Bu veriler olmaksızın normal şartlarda sizinle ticari ilişki kurmamız ve bundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz mümkün olmayacaktır

9. Linkler

Şura Peyzaj web sitesi, Şura Peyzaj’ın içeriği üzerinde söz sahibi olmadığı üçüncü web sitelerine linkler içerebilir. Bir linke tıkladıktan sonra Şura Peyzaj’ın sorumluluk alanından çıkmış olursunuz. Bundan sonra verilerinizi işlenmesi Şura Peyzaj’ın etki alanı içinde gerçekleşmez.

10. Reşit olmayanların korunması

Çocuklar ve 18 yaşından küçük kişiler normalde anne babalarının ya da yasal temsilcilerinin onayı olmadan bize kişisel veri aktarmazlar. Çocuklardan kişisel veri talep etmeyiz ve bilgimiz dahilinde çocuklardan kişisel veri toplamadığımızı teyit ederiz ve hiçbir şekilde çocuklara ilişkin kişisel verileri izin olmadan üçüncü taraflara ifşa da etmeyiz.

11. Verilerin İnternet üzerinden Aktarılması

İnternet global olarak açık bir platformdur. İnternetin doğası itibariyle işleyiş şekli ve içerdiği sistemsel riskler dolayısıyla yapacağınız tüm veri aktarımlarının riski size aittir. Sizin güvenliğiniz için hizmetlerimizi münhasıran şifreli aktarım kanalları üzerinden sunmaktayız.

12. Çerez Kullanımı

Çerezler tam olarak nedir?

Cookie veya Türkçe adıyla çerez, kısıtlı bir süre için bazı bilgileri saklayan bir metin dosyasıdır. Web sitelerinin çoğu çerez kullanır. Bunlar bir web sitesini ilk ziyaretinizde tarayıcınız tarafından otomatik olarak indirilir ve kaydedilir. Bir çerez en az iki unsur içerir; dosyanın adı ve değeri. Çerezlerin genellikle istenen kullanım ömürlerine göre belirlenmiş kendi kendini yok etme tarihleri olur. Bu bağlamda çerezler de seans çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ayrılır. Seans çerezleri, o tarama seansının sonunda otomatik olarak hemen silinirler.  Kalıcı çerezler ise önceden tanımlanmış olan ömürleri boyunca kullandığınız uç cihazda kalırlar. Ancak belirlenen sürenin sonunda yok olurlar. Bu tür çerezler, o web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizin ayar tercihlerinizi hatırlar.

Çerezler kötü müdür?

Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Çerezlerin web sitesindeki bilgilerden hangilerini saklayıp hangilerini saklamadıklarına ve bu bilgilerin sonuçta ne amaçla kullanıldığına bağlıdır. Bu çerezleri bir alet, örneğin bir çekiç veya testere gibi düşünebilirsiniz. Prensipte faydalı olmaları amaçlanmıştır, ama kötüye de kullanılabilirler. Bu nedenle, ayırım yapmak ve hangi çerezlerin sizin için gerekli ve önemli olduğuna, hangilerinin ise kaydedilmemesi gerektiğine karar vermekte fayda vardır. Sonra cihazınızın çerez ayarlarını da bu seçim doğrultusunda düzenlemelisiniz.

Çerezler aslında ne için gereklidir?

Çerezlerin web sitesi ziyaretlerini kolaylaştırması ve daha kullanıcı dostu hale getirmesi beklenir. Örneğin, internet üzerinden alışveriş yaptığınızda, bir sonraki ziyaretinizde web sitesinin sepetinizdeki ürünleri “hatırlamasını” veya sayfanın otomatikman tercih ettiğiniz düzen ve yazı tipi boyutuyla görüntülenmesini sağlarlar.
Ancak, bütün çerezler faydalı ya da özellikle kullanıcının yararına olmaz. Örneğin, takip çerezleri sizin web sitelerindeki davranışlarınızı izlemek ve ona göre reklamlar yerleştirmek için veya web sitesini daha kullanıcı dostu yapmak için kullanılır. Hangi çerezleri kabul hangilerini reddedeceğinizi iyi düşünmek bu nedenle önemlidir. Bu kararı vermek için de çerez türlerini öğrenmekte fayda vardır.

Ne tür çerezler vardır?

 • Fonksiyonel çerezler, web sitesinin çalışmasında temel işlevler için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Onlar olmadan web sitesi amaçlandığı şekilde kullanılamaz. Ayrıca bir sayfa http iken https olarak değiştirildiğinde doğru işlevsellik provizyonunu ve dolayısıyla arttırılmış güvenlik koşullarının karşılanmasını da sağlarlar.  Bu çerezler isimsizleştirilmiş bilgi toplarlar ( kimliğinizle bağlantı kurulamaz) ve başka web sitelerindeki hareketlerinizi izleyemezler. Sadece seans boyunca saklandıkları için seans çerezleri kategorisine girerler. Bu çerezlerin kullanımı için sizden izin alınması gerekmez.
 • Birinci taraf çerezleri yasal tanıma göre bir web sitesini kullanmak için kesinlikle gerekli olmayan çerezlerdir. Ancak, sizin tarama deneyiminizi geliştirecek önemli görevleri yerine getirirler. Örneğin, sizin dil seçimi ve benzeri ayar tercihlerinizin kaydedilmiş olmasını sağlarlar. Bu çerezlerdeki bilgiler sadece ait oldukları web sitesinde kullanılabilir
 • Performans çerezleri bir sitenin ziyaretçi tarafından ne şekilde kullanıldığı, örneğin en sık hangi sayfalara girdiği ev hata mesajları görüntülenip görüntülenmediği hakkında bilgileri toplayan çerezlerdir. Bu çerezler başka bilgileri depolamazlar. Sadece kullanıcı dostu özelliğini arttırmak ve web sitelerini özellikle bireysel kullanıcıya uyarlamak için kullanılırlar. Bu bilgiler sadece anonim şekilde depolanır.
 • Eğer bir web sitesine entegre edilmiş üçüncü taraf içeriği varsa, o üçüncü taraf siz doğrudan onun web sitesine girmemiş olduğunuz halde bazı çerezler kullanabilir. Bu tür çerezlere üçüncü taraf çerezleri denir. Bu çerezler söz konusu üçüncü tarafça, bir kullanıcı olarak sizin hakkınızda bilgi toplamak ve onun kendi web sitesini ziyaret ettiğinizde sizi tanıyabilmek, size uyarlanmış bir web sitesi sunabilmek amacıyla kullanılabilir. Örneğin girdiğiniz bir sitede bir YouTube videosu varsa böyle bir durum söz konusu olabilir.
 • Çerezler pazarlama amaçlarıyla kullanılıyorsa, pazarlama çerezleri olarak anılırlar. Kullanıcıya onunla ilgili ve ona göre uyarlanmış reklamlar sunmak için kullanılırlar. Bir başka kullanım amacı da bir reklamın ne sıklıkta göründüğünü ve reklam kampanyasının etkinlik derecesini belirlemektir.

Çerez ayarlarımı nereden tanımlayabilirim?

Çoğu web sitesi çerez kullanımı hakkında bir uyarı mesajı içerir. Kendiniz de tarayıcı ayarlarınızdan çerez izinlerinizi istekleriniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz. Birçok tarayıcı tüm çerezleri kabul etmenizi ya da silmenizi sağlar veya sadece belirli çerez türlerine izin verir. Tarayıcı ayarlarınızdan “çerezleri kabul etme” şıkkını seçerek çerezlerin bilgisayarınıza kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak, bütün çerezleri reddetmek de bazı web sitelerinin işlevselliğinin kısıtlanmasına neden olabilir. Bilgisayar veya diğer uç cihazlarınızdan çerezleri istediğiniz her an silebilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgi için lütfen tarayıcınızın ve ya uç cihazınızın talimatlarına başvurunuz.

13. Güvenlik Önlemleri

Verilerinizin güvenliğini korumak için kapsamlı önlemler aldık. Örneğin HTML web sitelerinde (iletişim formları) girerek bize ilettiğiniz veriler, kamusal veri ağı üzerinden şifreli bir şekilde (SSL – Güvenli Soket Katmanı) Şura Peyzaj’a aktarılmakta olup, Şura Peyzaj da bu verileri kaydetmekte ve işlemektedir.

Web sitesi, güvenlik ve örneğin web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz sorular gibi gizli içerik aktarımlarını korumak amacıyla SSL şifreleme kullanmaktadır. Şifreli bağlantıları, tarayıcının adres satırının http://den https://ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünün belirmesinden tanıyabilirsiniz.

SSL kriptografik yöntemle şifreleme aktive edilmiş ise sizin bize aktaracağınız veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

14. Verilerin üçüncü taraflara iletilmesi

Verileriniz, bize bu konuda önceden açık rıza vermediğiniz sürece (Şura Peyzaj Grubu dışında) üçüncü taraflara iletilmeyecektir. Siparişin işleme alınması veya malların teslim edilebilmesi için gerekli olduğu hallerde paket hizmet sağlayıcıları veya nakliye şirketleri gibi hizmet ortaklarına veya kanunla düzenlenen hallerde idari ya da adli kurum ve kuruluşlara yapılan iletiler bu hükme tabi değildir.

Lojistik hizmet sağlayıcıları teslimat için gerekli olan verileri, kendi sorumlulukları kapsamında kullanmak üzere alırlar. Bu doğrultuda biz de gönderilen verileri sadece teslimat için gereken veriler ile sınırlamaktayız.

Ayrıca, bilgi işlem hizmet sağlayıcıları ya da web sitesinin hosting hizmeti sağlayıcısı gibi sözleşmelerin başlatılması ve işleme alınması işlerine katılan diğer hizmet sağlayıcıları da bulunmaktadır.

Siparişlerin yürütülmesi veya mal veya hizmetlerin teslimatı ve Şura Peyzaj Grubu dahilinde defter tutma ve hesap mutabakatı için yapılan veri aktarımları da bu hüküm dışındadır.

Tüm bu durumlarda veriler, uygulanan ulusal veri koruma hükümlerine uygun olarak aktarılacak olup, aktarılan verinin kapsamı ilgili durumun gerektirdiği asgari veriler ile sınırlı kalacaktır.

15. Webanalytics kullanımına ilişkin gizlilik politikası

Bu web sitesinde Google bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanılmaktadır. Google Analytics çerez kullanmaktadır. Çerez tarafından web sitesinin kullanımına ilişkin olarak üretilen bilgiler bir Google sunucusuna aktarılırsa, ayarlar, IP adresinin coğrafi konum belirlemeden önce anonimleştirilmesini ve kaydedilmeden önce yerine jenerik bir IP adresinin konulmasını sağlar. Google, kullanıcının bu web sitesini kullanışını değerlendirmek, web sitesi operatörü için web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar derlemek ve web sayfasının ve İnternet’in web sitesi operatörü tarafından kullanımı ile bağlantılı ek hizmetler sağlamak için bu bilgileri bu web sitesinin operatörü adına kullanmaktadır. Tarayıcınızın Google Analytics ile bağlantılı olarak aktardığı IP adresi, Google’dan alınan başka veriler ile birleştirilmez. Tarayıcı yazılımızın ilgili ayarları vasıtasıyla çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Bu durumda web sitesinin tüm işlevlerinden tam olarak yararlanamayabilirsiniz. İlaveten, çerezin ürettiği verilerin girişini ve (IP adresiniz de dahil) web sitesini kullanışınız hakkındaki bilgilerin Google’a aktarılmasının yanı sıra bu verilerin Google tarafından işlenmesini, burada bulabileceğiniz tarayıcı plug-ini indirip yükleyerek engelleyebilirsiniz.

16. reCAPTCHA kullanımına ilişkin gizlilik politikası

Web sitemizde girdi formlarını koruyabilmek için 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD adresinde bulunan Google Inc.’in (buradan itibaren “Google”) “reCAPTCHA” hizmetini kullanmaktayız. Bu hizmeti kullanarak ilgili girdinin bir insandan mı kaynaklandığı yoksa uygunsuz olarak otomatik mekanik işleme vasıtasıyla mı gerçekleştirildiği arasında bir ayrım yapmak mümkün olmaktadır.

Bildiğimiz kadarıyla yönlendiren URL, IP adresi, web sitesi ziyaretçilerinin davranışları, işletim sistemi, tarayıcı ve kalınan süre hakkında bilgi, çerezler, sunum talimatları ve betikler, kullanıcının girdi davranışlarının yanı sıra “reCAPTCHA” alanındaki fare hareketleri “Google”a aktarılmaktadır.

Google, bu şekilde edinilen bilgileri, diğerlerinin yanı sıra kitapları ve diğer basılı ürünleri dijital ortama geçirmek ve Google Street View ve Google Maps gibi hizmetleri (örneğin ev numarası ve sokak adının tanınması) en iyi şekilde çalışır hale getirmek için kullanmaktadır.

“reCAPTCHA” çerçevesinde aktarılan IP adresi, “reCAPTCHA” plug-inini kullanırken aynı zamanda Google hesabınıza da giriş yapmış olmadığınız sürece Google’in diğer verileri ile birleştirilmemektedir. Sizin hakkınızdaki ve web sitemizdeki davranışlarınıza ilişkin bu verilerin Google’a aktarılmasını ve Google tarafından kaydedilmesini engellemek istiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden ya da reCAPTCHA plug-inini kullanmadan önce “Google” hesabınızdan çıkmanız gerekir.

“reCAPTCHA” hizmeti vasıtasıyla edinilen bilgiler, Google Kullanım Şartları uyarınca kullanılmaktadır: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

17. Web Sitesi Kurallarımız.

 • Şura Peyzaj internet sitesindeki tüm dokümanlar Tasarım Ajans (www.tasarimajans.com) mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, izinsiz olarak(izin almak için info@tasarimajans.com ile irtibata geçiniz.) bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.
 • Şura Peyzaj web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı Şura Peyzaj web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Şura Peyzaj web sitesinde yer alan her türlü bilgi sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin eksik veya hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu. Şura Peyzaj’dan temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Şura Peyzaj’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 • Şura Peyzaj, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve Şura Peyzaj web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Şura Peyzaj web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 • Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının, Şura Peyzaj sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Şura Peyzaj, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 • İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Hiçbir teknolojik sistem tamamen güvenli, “kurcalama” ya da “hacker-korumalı” değildir. Şura Peyzaj, kişisel bilginize yetkisiz erişim, hatalı kullanım ya da yanlış değişime ilişkin riskleri önlemek ve asgariye indirmek için gerekli tedbirleri (yazılım ve donanım olarak) almaktadır. Buna rağmen doğacak zarar, Şura Peyzaj’ın sorumluluğunda değildir. Kullanıcı bireysel olarak gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır.
 • Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgileri toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet web tarayıcının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.
 • Zaman zaman, sizi tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, genel olarak “cookie” olarak bilinir. Ziyaretçilerimizin bu Siteyi nasıl ve ne zaman kullandığını gösteren bu bilgi, Sitemizi geliştirmemizde bize yardımcı olabilir. Cookie kullanımı, bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bunları kullanmaktadır. Cookie’ler bilgisayarınıza kaydedilir. Cookie almak istiyorsanız ya da ne zaman yerleştirildiklerini bilmek istiyorsanız, web tarayıcınızda bu özellik varsa, web tarayıcınızı bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
 • Bu politika, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezada yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu politikanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu politikadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
 • Şura Peyzaj internet sitesi üzerinden vermiş olduğunuz hakkınızdaki bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da ticari amaçla kullanılmayacaktır.
 • Şura Peyzaj internet sitesinde yayınlanan tüm yazı, makale ve her türlü görselin sorumluluğu yazarlarına ve internet sitesinde yayınlanması için gönderen kişilere ait olup, Şura Peyzaj’ın söz konusu paylaşımlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Şura Peyzaj internet sitesinin tasarım ve programlama kodları; internet sitesinde yayınlanan tüm görsellerin, haber ve duyuruların, fotoğrafların ve diğer emtiaların yasal hakları Şura Peyzaj’a ait olup, herhangi bir şekilde kaynak gösterilmeden ve izin alınmadan alıntı yapılması, kopyalanması, kayıt edilmesi, çoğaltılması yasal olarak suç teşkil edilecektir. (izin almak için info@tasarimajans.com ile irtibata geçiniz.)
 • Bu internet sitesine girerek ve kullanarak, bu Gizlilik Politikası’nın tüm şartları tarafınızdan kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Şura Peyzaj, haber vermeksizin bu Gizlilik Politikası’nın şartları üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.