Bitkisel Peyzaj

Bitkisel Peyzaj, bahçe ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları,sulak alanlar, akarsu koridorları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş yeşil alanların yapımı ve onarımı planlayarak adaptasyona uygun yaptığımız başarılı uygulamalardır. Bitkisel Peyzaj; mimar, kent plancıları, inşaat mühendisleri ve diğer mesleklerle birlikte çalışarak hem insanların gereksinimlerine hem de çevresel değerlere saygınlık çerçevesinde plan ve uygulama projeleri üreterek çevre tasarımında ve korumasında önemli rol alır.

  • Dış ve İç Mekan Bitki Temini ve Uygulamaları
  • Arazi Düzenleme ve Uygulama
  • Rulo Çim Temini ve Uygulaması
  • Çim Tohumu Temin ve Uygulaması
  • Zirai İlaç ve Hastalıklarla Mücadele
  • Otomatik Sulama ve Drenaj Sistemleri
  • Bitkisel Toprak Ürünleri Temini ve Uygulama
  • Gübre Temini ve Uygulama
  • Taş Temini ve Uygulama
  • Refüj ve Kavşak Düzenlemeleri